ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองกราด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030044
PERCODE 6 หลัก260269
กระทรวง 10 หลัก1031260269
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองกราด
ชื่อ (อังกฤษ)bannongkrad
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้านโคกเปราะหอม
ตำบลหนองไทร
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260269
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.494025
Longitude
102.773882

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน