ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านสระประดู่หนองมะค่า
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030045
PERCODE 6 หลัก260262
กระทรวง 10 หลัก1031260262
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสระประดู่หนองมะค่า
ชื่อ (อังกฤษ)Bansrapradoonongmaka
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านสระประดู่
ตำบลหนองโบสถ์
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044110433
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260262
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.597071
Longitude
102.735837

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน