ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองโบสถ์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030046
PERCODE 6 หลัก260259
กระทรวง 10 หลัก1031260259
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองโบสถ์
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongbost
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหนองโบสถ์
ตำบลหนองโบสถ์
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044657085
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=10310259
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.637834
Longitude
102.720608

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน