ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองทองลิ่ม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030047
PERCODE 6 หลัก260260
กระทรวง 10 หลัก1031260260
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองทองลิ่ม
ชื่อ (อังกฤษ)Nongtonglim
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านลิ่มทอง
ตำบลหนองโบสถ์
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0849629153
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260260
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.60880617
Longitude
102.683376

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน