ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านก้านเหลือง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030048
PERCODE 6 หลัก260240
กระทรวง 10 หลัก1031260240
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านก้านเหลือง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankanlueng
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านก้านเหลือง
ตำบลหนองยายพิมพ์
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์089 8480480
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260240
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.679261
Longitude
102.828302

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน