ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030049
PERCODE 6 หลัก260238
กระทรวง 10 หลัก1031260238
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
ชื่อ (อังกฤษ)nongyaipim
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านโนนศาลา
ตำบลหนองยายพิมพ์
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0848241689
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260238
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.704321
Longitude
102.895396

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน