ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านบุตาสุ่มหนองโจด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030050
PERCODE 6 หลัก260239
กระทรวง 10 หลัก1031260239
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบุตาสุ่มหนองโจด
ชื่อ (อังกฤษ)Butasumnongjod
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบุตาสุ่ม
ตำบลหนองยายพิมพ์
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044630052
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260239
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.71413773
Longitude
102.8782125

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน