ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านโคกตะโก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030052
PERCODE 6 หลัก260233
กระทรวง 10 หลัก1031260233
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกตะโก
ชื่อ (อังกฤษ)bankoktako
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านโคกตะโก
ตำบลหนองโสน
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260233
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.715056
Longitude
102.922868

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน