ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030053
PERCODE 6 หลัก260234
กระทรวง 10 หลัก1031260234
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)
ชื่อ (อังกฤษ)ranampluong
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านระนามพลวง
ตำบลหนองโสน
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260234
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.738139
Longitude
102.919565

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน