ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองโสน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030054
PERCODE 6 หลัก260235
กระทรวง 10 หลัก1031260235
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองโสน
ชื่อ (อังกฤษ)BAN NONGSANO
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหนองโสน
ตำบลหนองโสน
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044119199
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260235
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.725671
Longitude
102.936338

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน