ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030056
PERCODE 6 หลัก260263
กระทรวง 10 หลัก1031260263
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)
ชื่อ (อังกฤษ)bantanon
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหัวถนน
ตำบลหัวถนน
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044191219
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260263
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.65151
Longitude
102.66783

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน