ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านวังกระโดน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030057
PERCODE 6 หลัก260264
กระทรวง 10 หลัก1031260264
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังกระโดน
ชื่อ (อังกฤษ)WANGGRADON
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านวังกระโดน
ตำบลหัวถนน
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-119-200
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260264
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.669216
Longitude
102.639529

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน