ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านโคกสว่าง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030059
PERCODE 6 หลัก260615
กระทรวง 10 หลัก1031260615
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสว่าง
ชื่อ (อังกฤษ)BANKOKSAWANG
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านไทรทอง
ตำบลโคกสว่าง
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260615
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.794166
Longitude
102.512536

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน