ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านโคกลอย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030060
PERCODE 6 หลัก260616
กระทรวง 10 หลัก1031260616
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกลอย
ชื่อ (อังกฤษ)BANKOKLOY SCHOOL
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านโคกลอย
ตำบลโคกสว่าง
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-119564
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260616
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.762484
Longitude
102.529001

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน