ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านตะกรุมทอง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030061
PERCODE 6 หลัก260618
กระทรวง 10 หลัก1031260618
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตะกรุมทอง
ชื่อ (อังกฤษ)Bantakrumtong
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านตะกรุมทอง
ตำบลโคกสว่าง
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0981751324
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260618
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.78555647
Longitude
102.4983963

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน