ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านโนนพะไล
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030062
PERCODE 6 หลัก260619
กระทรวง 10 หลัก1031260619
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนพะไล
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nonpalai
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านโนนพะไล
ตำบลโคกสว่าง
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260619
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.769577
Longitude
102.478238

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน