ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านสะเดาหวาน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030063
PERCODE 6 หลัก260601
กระทรวง 10 หลัก1031260601
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสะเดาหวาน
ชื่อ (อังกฤษ)sadowwan
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านสะเดาหวาน
ตำบลโคกสูง
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-119-566
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260601
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.820182
Longitude
102.593845

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน