ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองหว้า
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030064
PERCODE 6 หลัก260602
กระทรวง 10 หลัก1031260602
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหว้า
ชื่อ (อังกฤษ)Nongwa
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหนองหว้า
ตำบลโคกสูง
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์086-0768276
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260602
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.801089
Longitude
102.584353

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน