ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านสระตะเคียน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030065
PERCODE 6 หลัก260617
กระทรวง 10 หลัก1031260617
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสระตะเคียน
ชื่อ (อังกฤษ)Bansatakean
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านสระตะเคียน
ตำบลโคกสูง
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260617
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.77571456
Longitude
102.5471215

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน