ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านโคกสูงคูขาด
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030066
PERCODE 6 หลัก260620
กระทรวง 10 หลัก1031260620
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสูงคูขาด
ชื่อ (อังกฤษ)Bankoksungkukhard
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านโคกสูง
ตำบลโคกสูง
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0878690529
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260620
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.814794
Longitude
102.567467

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน