ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
มิตรภาพโนนสมบูรณ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030067
PERCODE 6 หลัก260621
กระทรวง 10 หลัก1031260621
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)มิตรภาพโนนสมบูรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านโนนสมบูรณ์
ตำบลโคกสูง
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0812828724
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260621
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.810408
Longitude
102.554467

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน