ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
ชุมชนบ้านดอนอะราง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030068
PERCODE 6 หลัก260589
กระทรวง 10 หลัก1031260589
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านดอนอะราง
ชื่อ (อังกฤษ)Chumchonbandonarang
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านชุมชนสองห้อง
ตำบลดอนอะราง
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044190150
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260589
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.600296
Longitude
102.498081

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน