ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านโคกสะอาด
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030069
PERCODE 6 หลัก260590
กระทรวง 10 หลัก1031260590
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสะอาด
ชื่อ (อังกฤษ)BANKOKSAAD
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านชุมชนโคกสะอาด
ตำบลดอนอะราง
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044630050
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260590
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.644054
Longitude
102.572978

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน