ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านโนนขี้เหล็ก
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030070
PERCODE 6 หลัก260591
กระทรวง 10 หลัก1031260591
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนขี้เหล็ก
ชื่อ (อังกฤษ)Nonkilek School
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านชุมชนโนนขี้เหล็ก
ตำบลดอนอะราง
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0986356557
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260591
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.634153
Longitude
102.516211

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน