ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านคูขาดน้อย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030071
PERCODE 6 หลัก260598
กระทรวง 10 หลัก1031260598
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคูขาดน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Khukadnoi
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านคูขาดน้อย
ตำบลท่าโพธิ์ชัย
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0981030432
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260598
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.675503
Longitude
102.591205

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน