ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองกราด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030072
PERCODE 6 หลัก260605
กระทรวง 10 หลัก1031260605
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองกราด
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongkrad School
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหนองกราด
ตำบลท่าโพธิ์ชัย
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0849606361
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260605
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.711893
Longitude
102.5999903

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน