ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030073
PERCODE 6 หลัก260606
กระทรวง 10 หลัก1031260606
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhokkraphinongnokkhaosamakkhi
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านโคกกระพี้
ตำบลท่าโพธิ์ชัย
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0801663495
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260606
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.69633127
Longitude
102.6017758

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน