ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านลุงขี้หนู
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030074
PERCODE 6 หลัก260609
กระทรวง 10 หลัก1031260609
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านลุงขี้หนู
ชื่อ (อังกฤษ)Banlungkinu
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านหนองบอน
ตำบลท่าโพธิ์ชัย
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260609
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.72737349
Longitude
102.6371956

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน