ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านเพชรเจริญพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030075
PERCODE 6 หลัก260611
กระทรวง 10 หลัก1031260611
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเพชรเจริญพัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)BANPHETJAROENPHATTHANA
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านโคกเพชร
ตำบลท่าโพธิ์ชัย
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0801640061
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260611
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.744058
Longitude
102.632657

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน