ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
อนุบาลหนองกี่
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030076
PERCODE 6 หลัก260587
กระทรวง 10 หลัก1031260587
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลหนองกี่
ชื่อ (อังกฤษ)Anuban Nongki
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านกลางพัฒนา
ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044641197
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260587
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.684578
Longitude
102.538115

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน