ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองกี่สุขสำราญ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030077
PERCODE 6 หลัก260592
กระทรวง 10 หลัก1031260592
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองกี่สุขสำราญ
ชื่อ (อังกฤษ)bannongkisuksamran
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านสุขสำราญ
ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044641202
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260592
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.692686
Longitude
102.535755

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน