ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองหัวหมู
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030078
PERCODE 6 หลัก260613
กระทรวง 10 หลัก1031260613
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหัวหมู
ชื่อ (อังกฤษ)Nonghuamoo
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านโคกสะอาด
ตำบลทุ่งกระเต็น
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260613
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.699168
Longitude
102.624118

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน