ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านสระขุด
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030079
PERCODE 6 หลัก260594
กระทรวง 10 หลัก1031260594
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสระขุด
ชื่อ (อังกฤษ)SAKHUT
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหนองคูใหญ่
ตำบลทุ่งกระเต็น
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260594
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.672628
Longitude
102.614266

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน