ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
ไตรคาม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030080
PERCODE 6 หลัก260595
กระทรวง 10 หลัก1031260595
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไตรคาม
ชื่อ (อังกฤษ)Trikam
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านสระโบราณ
ตำบลทุ่งกระเต็น
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-641203
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260595
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.684968
Longitude
102.548885

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน