ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านบุกระสัง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030081
PERCODE 6 หลัก260593
กระทรวง 10 หลัก1031260593
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบุกระสัง
ชื่อ (อังกฤษ)BANBUKRASANG
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านโคก
ตำบลบุกระสัง
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044029425
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260593
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.715321
Longitude
102.518448

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน