ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองมัน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030082
PERCODE 6 หลัก260596
กระทรวง 10 หลัก1031260596
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองมัน
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongman School
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหนองมัน
ตำบลบุกระสัง
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0933200122
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260596
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.704085
Longitude
102.479602

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน