ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านสระสะแก
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030083
PERCODE 6 หลัก260597
กระทรวง 10 หลัก1031260597
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสระสะแก
ชื่อ (อังกฤษ)Srasakae School
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านสระสะแก
ตำบลบุกระสัง
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260597
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.74420522
Longitude
102.4823355

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน