ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านสระขาม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030084
PERCODE 6 หลัก260604
กระทรวง 10 หลัก1031260604
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสระขาม
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Srakham
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านสระขาม
ตำบลเมืองไผ่
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260604
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.768979
Longitude
102.590779

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน