ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านโคกกระชาย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030085
PERCODE 6 หลัก260612
กระทรวง 10 หลัก1031260612
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกกระชาย
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Cokkrachai
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านโคกกระชาย
ตำบลเมืองไผ่
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0870798541
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260612
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.771908
Longitude
102.673779

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน