ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองไผ่
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030087
PERCODE 6 หลัก260607
กระทรวง 10 หลัก1031260607
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองไผ่
ชื่อ (อังกฤษ)bannongphai
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหนองไผ่
ตำบลเมืองไผ่
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260607
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.757999
Longitude
102.656677

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน