ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านนาจาน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030088
PERCODE 6 หลัก260608
กระทรวง 10 หลัก1031260608
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาจาน
ชื่อ (อังกฤษ)Najan
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านนาจาน
ตำบลเมืองไผ่
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260608
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.776804
Longitude
102.691566

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน