ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
จตุคามราษฎร์วิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030089
PERCODE 6 หลัก260610
กระทรวง 10 หลัก1031260610
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)จตุคามราษฎร์วิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)JATUKHAMRACHWITTHAYA
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหนองปรือ
ตำบลเมืองไผ่
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0927596813
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260610
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.7686317
Longitude
102.626919

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน