ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
วัดเย้ยปราสาท
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030090
PERCODE 6 หลัก260599
กระทรวง 10 หลัก1031260599
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดเย้ยปราสาท
ชื่อ (อังกฤษ)Watyoeiprasat
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านเย้ยปราสาท
ตำบลเย้ยปราสาท
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260599
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.717223
Longitude
102.567298

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน