ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านขามน้อย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030091
PERCODE 6 หลัก260600
กระทรวง 10 หลัก1031260600
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขามน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)BAN KHAMNOI
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านหนองโสน
ตำบลเย้ยปราสาท
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0996781426
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260600
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.736877
Longitude
102.600332

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน