ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองตาดำ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030092
PERCODE 6 หลัก260603
กระทรวง 10 หลัก1031260603
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองตาดำ
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongtadam
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านใหญ่หนองตาดำ
ตำบลเย้ยปราสาท
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-4463-0257
อีเมล์แอดเดรส0
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260603
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.73977164
Longitude
102.5667295

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน