ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030093
PERCODE 6 หลัก260588
กระทรวง 10 หลัก1031260588
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongkiprachasamakkee
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านประชาพัฒนา
ตำบลหนองกี่
อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260588
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.671997
Longitude
102.544529

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน