ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองหมี
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030094
PERCODE 6 หลัก260430
กระทรวง 10 หลัก1031260430
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหมี
ชื่อ (อังกฤษ)NONGMEE
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านหนองหมี
ตำบลโคกว่าน
อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260430
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.452771
Longitude
102.791422

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน