ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
ชุมชนบ้านโคกว่าน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030095
PERCODE 6 หลัก260431
กระทรวง 10 หลัก1031260431
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านโคกว่าน
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonbankokwan
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านโคกว่าน
ตำบลโคกว่าน
อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0819660123
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260431
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.463775
Longitude
102.832827

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน