ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านสมจิต
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030096
PERCODE 6 หลัก260432
กระทรวง 10 หลัก1031260432
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสมจิต
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Somjit
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านสมจิต
ตำบลโคกว่าน
อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0815493222
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260432
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.49049355
Longitude
102.8144891

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน