ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองถนน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030097
PERCODE 6 หลัก260433
กระทรวง 10 หลัก1031260433
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองถนน
ชื่อ (อังกฤษ)NONGTHANON
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหนองถนน
ตำบลโคกว่าน
อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0821588613
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260433
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.46894667
Longitude
102.8510678

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน